Vrijheid of bevrijding?

Ieder mens telt mee en kan in beweging komen. Om in beweging te komen geloven wij in de sportvereniging als sociale ontmoetingsplek in de wijk. Wij willen een plek creëren waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om te participeren, re-integreren, te ontmoeten of samen activiteiten voor en door de wijk te organiseren. Een sportvereniging die een sterkere rol inneemt in de wijk, levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar wijkbewoners. Dit heeft maatschappelijke voordelen en een gunstig effect op de leefbaarheid in de wijk.

Een experiment in de stad Groningen. Op sportpark het Noorden wil ik in samenwerking met VVK en VV Potetos de verbinding leggen met organisaties in en om de wijken. Door mijn inzet worden vacatures van sportverenigingen in de stad Groningen in kaart gebracht. Ik maak de vereniging bewust van vrijwilligerstaken en participatiebanen. Deze zijn vaak niet helder in beeld gebracht. De sportverenigingen hebben de vrijheid en de keuze om hier aan mee te doen. In samenwerking met de gemeente heeft dit inmiddels al geresulteerd in 11 mensen, die vanuit de bijstand bij een aantal sportverenigingen aan de slag gaan!

Deze mensen vanuit de bijstand hebben de volledige vrijheid om te kiezen. Ze mogen zelf weten of ze vanuit de bijstand actief willen zijn. Daarnaast hebben ze de keuze of ze voor de vereniging in de vorm van een participatiebaan actief zullen worden. Een mooie gelegenheid om als vereniging je maatschappelijke functie te tonen. Bovendien bespaart het de sportvereniging ontzettend veel werk. Voor de vereniging een winst, maar voor de bijstandsgerechtigde moet dit ook wat opleveren. Vandaar dat ik de sportvereniging ook bewust maak van haar sociale rol. Dat ze aan het werk zijn voor je club is leuk, maar het moet wel een vervolg krijgen.

De sportvereniging heeft namelijk een enorm sociaal kapitaal. Ieder lid van een vereniging kent voldoende mensen. Al deze mensen werken bij een organisatie. Binnen ons eigen netwerk gaan we op zoek naar samenwerkingsverbanden om mogelijkheden voor deze mensen te creëren. In samenwerking met de vereniging proberen we hun eigen netwerk te activeren. We gaan in gesprek met degene die aan het werk gaat voor de sportvereniging. Gaan op zoek naar hetgeen de mensen willen en waar ze goed in zijn. Bieden ondersteuning in dit proces. Om vervolgens gezamenlijk binnen de vereniging te kijken of er iemand is, die een vacature heeft voor de bijstandsgerechtigde. Op deze manier fungeert de sportvereniging als klimladder naar de arbeidsmarkt.

Er is vanaf deze maand een samenwerking gestart met Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Hier loopt een project “vluchtelingen in participatie”, dat vluchtelingen de mogelijkheid moet geven om in Nederland door middel van vrijwilligerswerk te kunnen re-integreren. Op deze manier leren ze bij de sportvereniging nieuwe mensen kennen, ontwikkelen ze de Nederlandse taal verder en ontwikkelen ze zich op basis van houding en gedrag om op termijn een vervolgstap te kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Vanuit verschillende beweegredenen heeft deze doelgroep zich bevrijd. Om op zoek te gaan naar de vrijheid.

Want vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil. Vrijheid betekent ook: je in een veilig klimaat bevinden waarin de keuzes worden gerespecteerd. De keuze om voor een bepaalde sportvereniging te kiezen, of je in te zetten voor de maatschappij. Vrijheid in keuzes om in beweging te komen op jouw manier.

Het geeft in ieder geval aan dat vrijheid voor iedereen een andere betekenis heeft. Welke lading geven wij aan 4 en 5 mei. Welke betekenis heeft dit voor een ieder? De vrijheid en de keuze om 4 en 5 mei nog wel te herdenken. De één vindt het hypocriet dat we dit nog vieren, terwijl de ander nog graag stil staat. Het feit dat we de keuze hebben om vrijheid te vieren. Geeft aan dat we voldoende vrijheid en tijd hebben om hier over na te denken of stil te staan.

Voor mij persoonlijk is de Verenigbare Club en het feit dat ik dit experiment kan en mag doen een gevoel van vrijheid. Ik ben ontzettend dankbaar dat je in Nederland de keuze hebt om stil te staan en te kiezen. Keuzes hebben en maken is een luxe. Vrijheid in de keuze om mij zelf verder te ontwikkelen. De vrijheid om te doen wat je leuk vindt, terwijl je in andere landen die keuze niet altijd hebt.

De werkwijze geeft mensen vanuit de bijstand de vrijheid om in beweging te komen. En vanavond? Vanavond staan we stil en herdenken. Op 5 mei vieren we de bevrijding, omdat de generatie van toen, zich  jarenlang heeft ingezet om zich te bevrijden en daarmee generatie op generatie de vrijheid te gunnen. Zodat we tot vandaag de dag ons veilig voelen en de vrijheid hebben om te kiezen. Is dat geen bevrijding?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *