De verenigbare club

De sportvereniging als sociale ontmoetingsplek in de wijk.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in de sport? Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging biedt u kansen!
U ontwikkelt zich persoonlijk en doet veel sociale contacten op. Het kan zelfs een opstap naar de arbeidsmarkt zijn.
Geef je snel op via de knop sportvrijwilligers.

Bent u als sportvereniging op zoek naar extra handen? Heeft u vacatures? Meld deze via de knop sportvacatures aan.

Diensten

Wat kan de Verenigbare Club voor u als wijkbewoner of sportvereniging betekenen?

Sportvrijwilligers

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in de sport? Geef je snel op via de knop sportvrijwilligers.

Sportvacatures

Bent u als sportvereniging op zoek naar extra handen? Heeft u vacatures? Meld deze via de knop sportvacatures aan.

Beweegaanbod

Heeft u een geweldig idee voor in de wijk? Nog geen accommodatie? Of zoekt u mensen die raakvlak hebben met uw idee? Meldt u bij ons aan. Wij ondersteunen in het leggen van verbinding.

Vraaggestuurd

Loopt u als sportvereniging ergens tegen aan? Gewoon even sparren? Geen probleem. Samen kijken we naar een oplossing.

Over ons

De Verenigbare Club

De Verenigbare Club maakt van sportverenigingen een sociale ontmoetingsplek in de wijk. Dit doen wij door een aanjager en verbinder te zijn in de wijk als het aankomt op sport, ontmoeten en bewegen. De Verenigbare Club adviseert, ondersteunt en maakt samenwerking mogelijk tussen wijkbewoners, organisaties en de sportverenigingen. Sportverenigingen worden ondersteunt in het ontwikkelen van haar maatschappelijke rol.

De mens staat hierbij centraal en de achtergrond speelt hierbij geen rol. Iedereen van jong en oud, telt mee en verdient een kans om te ontmoeten en in beweging te komen. Het is ons streven om in de toekomst dankzij de inzet van De Verenigbare Club meer maatschappelijk en sociaal betrokken sportverenigingen in de stad Groningen te zien.

Missie
Het is ons doel om van sportverenigingen een sociale ontmoetingsplek in de wijk te maken. Ieder mens telt mee en kan op sociaal en fysiek vlak in beweging komen. Door het creƫren van een ontmoetingsplek en het leggen van verbindingen, vormt de Verenigbare Club niet alleen zelfstandige en levendige sportverenigingen, maar draagt zo ook bij aan de maatschappelijke, sociale en economische ontwikkeling in de wijk.

De Verenigbare Club doet dit door:
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren.
- Vluchtelingen te laten re-integreren bij de sportverenigingen.
- Het sport- en beweegaanbod op de sportaccommodatie verhogen.

  • Verbinden #1
  • Ontmoeten #2
  • Re-integreren #3
  • Participeren #4

Partners

Contact